2019-04-18 04:08

“Монголчуудын үнэт зүйл” эрдэм шинжилгээний бага хурал боллоо

   Монгол Улсын Соёл урлагийн их сургуулиас “Монголчуудын үнэт зүйл” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг амжилттай зохион байгууллаа. Хуралд СУИС, СУИС-ийн Соёл урлаг судлалын хүрээлэн, Шинжлэх ухааны академи, МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, МУИС-ийн Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль, МУИС-ийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн, Удирдлагын академи, “Хөгжлийн шүтэлцээ” ТББ зэрэг байгууллагын 17 эрдэмтэн, судлаач өнөөгийн монголчуудын үнэт зүйл, түүний төлөвшил, өөрчлөлт, хандлагын талаар илтгэл хэлэлцүүлжээ.

Монгол Улсын Соёл урлагийн их сургуулиас “Монголчуудын үнэт зүйл” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг амжилттай зохион байгууллаа.  Хуралд СУИС, СУИС-ийн Соёл урлаг судлалын хүрээлэн, Шинжлэх ухааны академи, МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, МУИС-ийн Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль, МУИС-ийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн, Удирдлагын академи, “Хөгжлийн шүтэлцээ” ТББ зэрэг байгууллагын 17 эрдэмтэн, судлаач өнөөгийн монголчуудын үнэт зүйл, түүний төлөвшил, өөрчлөлт, хандлагын талаар илтгэл хэлэлцүүлэв.

СУИС-ийн захирал, доктор, профессор Э.Сонинтогос:

-Судалгаагаар монголчуудын үнэт зүйлийн номер нэг зүйл нь гэр бүл гэж гарлаа. Аз жаргалтай гэр бүлд, амар тайван амьдрах нь чухал зүйл. Аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал, дэлхий даяар маш хурдан хувьсан өөрчлөгдөж байгаа байдал, даяарчлалын үр дүнд улс үндэстэн бүрийн гэр бүлийн үнэ цэнэ хувьсан өөрчлөгдөж байгаагаас улс үндэстэн бүр гэр бүлийн үнэлэмжид анхаарах шаардлагатай болсон.

Монголчууд гэр бүлийн үнэ цэнийг нэгдүгээрт эрэмбэлж байгаа нь ээж, ааваа хүндэтгэж ирсэн соёл нөлөөлж байгаа юм. Үнэт зүйлээ нэгдмэл байдлаар тодорхойлж чадахгүй бол  тусгаар тогтнолыг мөнхөд хадгалахад хэцүү. Өөрчлөгдөж буй, глобалчлагдаж буй энэ зуунд Монголыг Монголоор нь авч үлдэх зүйл нь үнэт зүйл. Үнэт зүйлийг илэрхийлдэг, тодорхойлдог зүйл нь урлаг соёл. Эдгээр зүйл нь Монголчуудыг зуун зуунд авч явах юм.

октор, профессор С.Дулам  Улс үндэсний үнэлэмжийг цагаан толгойн үсгээр жагсаасан байдаг. Үүнд гэр бүл, улс төр, соёл, оюун санаа зэрэг олон зүйл багтана. Манайх шиг арвин түүх, соёлтой оронд энэ жагсаалт маш их байх боломжтой. Соёл урлаг судлалын хүрээлэнгээс явуулсан социологийн судалгаа байдаг. Судалгаанд хүн амын тархалт, боловсрол, орлогын бүх түвшний 1500 хүнийг оролцуулсан.  Соёлын үнэт зүйлээс монгол хэлийг 97 хувь нь чухал гэж үзсэн. Монгол хувцсыг 96.8 хувь нь чухал гэж үзсэн байна. Эндээс монгол хүн эх хэл, соёлоо хамгийн үнэт зүйл гэж үзэж байгаа нь маш эерэг зүйл. Мөн эндээс Монголчууд соёл оюуны ухамсартай хүмүүс гэж дүгнэж болно.

-Доктор, профессор С.Дулам:

Улс үндэсний үнэлэмжийг цагаан толгойн үсгээр жагсаасан байдаг. Үүнд гэр бүл, улс төр, соёл, оюун санаа зэрэг олон зүйл багтана. Манайх шиг арвин түүх, соёлтой оронд энэ жагсаалт маш их байх боломжтой. Соёл урлаг судлалын хүрээлэнгээс явуулсан социологийн судалгаа байдаг. Судалгаанд хүн амын тархалт, боловсрол, орлогын бүх түвшний 1500 хүнийг оролцуулсан.  Соёлын үнэт зүйлээс монгол хэлийг 97 хувь нь чухал гэж үзсэн.

Монгол хувцсыг 96.8 хувь нь чухал гэж үзсэн байна. Эндээс монгол хүн эх хэл, соёлоо хамгийн үнэт зүйл гэж үзэж байгаа нь маш эерэг зүйл. Мөн эндээс Монголчууд соёл оюуны ухамсартай хүмүүс гэж дүгнэж болно.

СУИС-ийн захирал, доктор, профессор Э.Сонинтогос  -Судалгаагаар монголчуудын үнэт зүйлийн номер нэг зүйл нь гэр бүл гэж гарлаа. Аз жаргалтай гэр бүлд, амар тайван амьдрах нь чухал зүйл. Аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал, дэлхий даяар маш хурдан хувьсан өөрчлөгдөж байгаа байдал, даяарчлалын үр дүнд улс үндэстэн бүрийн гэр бүлийн үнэ цэнэ хувьсан өөрчлөгдөж байгаагаас улс үндэстэн бүр гэр бүлийн үнэлэмжид анхаарах шаардлагатай болсон. Монголчууд гэр бүлийн үнэ цэнийг нэгдүгээрт эрэмбэлж байгаа нь ээж, ааваа хүндэтгэж ирсэн соёл нөлөөлж байгаа юм. Үнэт зүйлээ нэгдмэл байдлаар тодорхойлж чадахгүй бол  тусгаар тогтнолыг мөнхөд хадгалахад хэцүү. Өөрчлөгдөж буй, глобалчлагдаж буй энэ зуунд Монголыг Монголоор нь авч үлдэх зүйл нь үнэт зүйл. Үнэт зүйлийг илэрхийлдэг, тодорхойлдог зүйл нь урлаг соёл. Эдгээр зүйл нь Монголчуудыг зуун зуунд авч явах юм.

“Монголчуудын үнэт зүйл” төслийн зарим үр дүнгийн талаар

 Ч.Алтанцэцэг. СУИС-ийн Тэргүүн дэд захирал, доктор (Sc.D), профессор:

Төр үнэт зүйл мөн болох нь 	А.Цанжид. СУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дарга, доктор (Sc.D), профессор

Төр үнэт зүйл мөн болох нь

А.Цанжид. СУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дарга, доктор (Sc.D), профессор:

Монголчуудын ёс суртахууны үнэт зүйл 	С.Нарангэрэл. Академич, МУИС-ийн эмирет профессор

Монголчуудын ёс суртахууны үнэт зүйл

С.Нарангэрэл. Академич, МУИС-ийн эмирет профессор:

Монголын соёлын үнэт зүйл 	С.Дулам. Доктор (Sc.D), СУИС-ийн Профессорын багийн тэргүүлэх профессор Э.Дүүриймаа. СУИС-ийн Соёл урлаг судлалын хүрээлэнгийн ЭША, докторант

Монголын соёлын үнэт зүйл

С.Дулам. Доктор (Sc.D), СУИС-ийн Профессорын багийн тэргүүлэх профессор:

Э.Дүүриймаа. СУИС-ийн Соёл урлаг судлалын хүрээлэнгийн ЭША, докторант:

Монголчуудын үнэт зүйлийн хандлагад нөлөөлж буй хүчин зүйл Ж.Долгорсүрэн. СУИС-ийн Театрын урлагийн сургуулийн захирал, доктор (Ph.D), профессор О.Алтанзаяа. СУИС-ийн Соёл урлаг судлалын хүрээлэнгийн ЭША, докторант

Монголчуудын үнэт зүйлийн хандлагад нөлөөлж буй хүчин зүйл

Ж.Долгорсүрэн. СУИС-ийн Театрын урлагийн сургуулийн захирал, доктор (Ph.D), профессор:

О.Алтанзаяа. СУИС-ийн Соёл урлаг судлалын хүрээлэнгийн ЭША, докторант:

Монголчуудын ёс суртахууны үнэт зүйл: өөрчлөлт, хандлага Р.Дарьхүү. МУИС-ийн Философи, шашин судлалын тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), профессор

Монголчуудын ёс суртахууны үнэт зүйл: өөрчлөлт, хандлага

Р.Дарьхүү. МУИС-ийн Философи, шашин судлалын тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), профессор:

Монголчуудын үнэт зүйлийн төлөвшил хандлага  Д.Даваасүрэн. СУИС-ийн ЭШИГ-ын дарга, доктор (Ph.D), дэд профессор С.Энхнаран. СУИС-ийн Соёл урлаг судлалын хүрээлэнгийн ЭША, докторант

Монголчуудын үнэт зүйлийн төлөвшил хандлага

Д.Даваасүрэн. СУИС-ийн ЭШИГ-ын дарга, доктор (Ph.D), дэд профессор

С.Энхнаран. СУИС-ийн Соёл урлаг судлалын хүрээлэнгийн ЭША, докторант:

Монгол дархлаа нь бидний үнэт зүйл болох нь Х.Дондог. “Хөгжлийн шүтэлцээ” ТББ-ын судлаач, доктор (Ph.D), профессор

Монгол дархлаа нь бидний үнэт зүйл болох нь

Х.Дондог. “Хөгжлийн шүтэлцээ” ТББ-ын судлаач, доктор (Ph.D), профессор:

Өнөөгийн монголчуудын сайхны тухай үзэлд С.Соёлмаа. ШУА-ийн Философийн хүрээлэнгийн ЭША, доктор (Ph.D) Ж.Бямбасүрэн. ШУА-ийн Философийн хүрээлэнгийн ЭША, магистр

-Өнөөгийн монголчуудын сайхны тухай үзэлд

С.Соёлмаа. ШУА-ийн Философийн хүрээлэнгийн ЭША, доктор (Ph.D):

Ж.Бямбасүрэн. ШУА-ийн Философийн хүрээлэнгийн ЭША, магистр:

 -Монголын үнэт зүйл: Нэг нутаг усныхан-соёлын ландшафтын тогтолцоо

Т.Чулуун. МУИС-ийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал, доктор (Ph.D), профессор:

-Буддын мэдлэг ухааныг монгол хүний төлөвшилд хэрэглэх хэрэгцээ, шаардлага

С.Янжинсүрэн. МУИС-ийн Философи, шашин судлалын тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), дэд профессор:

-Түүх бол үнэт зүйл мөн

Т.Лхагва. Удирдлагын академийн багш,  доктор (Ph.D), профессор сэдвүүдээр илтгэл хэлэлцүүллээ. 

Хуралд оролцож эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлаасаа хуваалцсан судлаач, доктор, профессорууддаа баярлалаа. Цаашдын судалгааны ажилд нь амжилт хүсье.

Эрдэм судлал дэлгэрэх болтугай

Манай сайт таньд таалагдаж байвал мөн сайтад нийтлэгдсэн
мэдээ мэдээлэлийг түргэн шуурхай уншихыг хүсвэл "LIKE" дарнаууШинэ мэдээ
Тоглолтын мэдээ
 Сүүлд нэмэгдсэн дуу